Αποτελέσματα On-line

Δείτε on-line τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας μέσα από το προσωπικό σας λογαριασμό 24 ώρες στο 24ωρο. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού που έχετε λάβει.

συνδεση

Εξοπλισμός

Το εργαστήριό μας με τον σύγχρονο εξοπλισμό του μπορεί να σας εξασφαλίσει την απόλυτη υποστήριξη σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την σωστή διάγνωση των πιθανών προβλημάτων υγείας.

Περισσοτερα

Αιμοληψία κατ' οίκον

Το ιατρείο μας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες ευπαθών ομάδων καθώς και ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα, σας παρέχει τη νέα υπηρεσία Αιμοληψία κατ΄οίκον. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Περισσοτερα

Covid-19

Στο ΒΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ μπορείτε να κάνετε τόσο τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού όσο και τεστ αντισωμάτων.

Sars COVID-19 rt-PCR

Για την ανίχνευση του Κορονοιου στο αναπνευστικό σύστημα γίνεται λήψη ρινοφαρυγγικού ή/και στοματοφαρυγγικού δείγματος με εξειδικευμένο στυλεό με αυστηρή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι Real time PCR και ολοκληρώνεται σε 1-2 ημέρες. Απαιτείται επικοινωνία με το εργαστήριο για προγραμματισμό ραντεβού. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων: Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 σημαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των μη μολυσμένων ατόμων, μπορεί να συμβεί και στους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη φάση επώασης. Η μοριακή μέθοδος υπερτερεί όλων των υπολοίπων μεθόδων, καθώς είναι σε θέση να ανιχνεύσει τον ιό στα πολύ αρχικά στάδια της λοίμωξης, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό 100% στη φάση της επώασης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό στη λήψη των επιχρισμάτων να έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό. Γενικά, το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα υπερτερεί του στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι κατά κανόνα περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τον λήπτη ή τον ασθενή. Σε συμπτωματικούς ασθενείς ή ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%. Το ΒΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ είναι πιστοποιημένο για τη δήλωση των εξετάσεων που εκτελεί στο Εθνικό Μητρώο COVID-19 και καταχωρεί σε αυτό όλα τα δείγματα που λαμβάνει, θετικά και αρνητικά.

client

Έλεγχος αντισωμάτων Sars Sovid 19

Ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι του Κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19) δίνει τη δυνατότητα γρήγορης παροχής πληροφοριών περί νόσησης από τον επίμαχο ιό. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε δείγμα αίματος, δεν αντικαθιστούν την μοριακή εξέταση (gold standard), και χρησιμεύουν επικουρικά στη διαγνωστική προσέγγιση. Συνιστάται η συνεκτίμηση IgG και IgM αποτελεσμάτων και όχι η μεμονωμένη αξιολόγησή τους, καθώς έτσι αυξάνεται η ευαισθησία της μεθόδου και εξασφαλίζεται η ορθότερη ερμηνεία, που εξατομικεύεται. Στην περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε άτομο με δυνητικά ενεργό λοίμωξη, για τη δειγματοληψία εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας μη διασποράς της λοίμωξης. Με βάση νεότερες μελέτες το 97,5% των ατόμων που φέρουν τον ιό SARS-CoV-2 θα εμφανίσουν συμπτώματα (πυρετός, ξηρός βήχας, δύσπνοια) μέσα σε 12 μέρες από τη μόλυνση και τα αντισώματα εμφανίζονται μετά το πέρας των ημερών αυτών, με χρονική διαδοχή πρώτα τα IgM και μετά τα IgG. Η εξέταση πραγματοποιείται με αιμοληψία και δεν απαιτείται νηστεία ή ειδική προετοιμασία. Η εξέταση εκτελείται με χημειοφωταύγεια.

client