Διάγνωση αλλεργικής αντίδρασης

Η διάγνωση των αλλεργικών νοσημάτων γίνεται με βάση τα συμπτώματα του ασθενούς (ιστορικό) ,την κλινική εξέταση,τις δερματικές δοκιμασίες,τον εργαστηριακό έλεγχο,τις λειτουργικές διαταραχές του πνεύμονα και τις δοκιμασίες πρόκλησης.Στο άιμα κυκλοφορούν διάφορα αντισώματα που σκοπός τους είναι να απομονώσουν και να καταστρέψουν κάθε ξένη ουσία που μπορεί να μας βλάψει.Εκείνα τα αντισώματα που εμπλεκονται στους μηχανισμούς της αλλεργίας ονομάζονται ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE). Η προτεινόμενη διάγνωση αλλεργικής αντιδρασης θα καθοδηγήσει τον ιατρό σας στην ανιμετώπισή της.

ΔΙΑΓΝΩΣΞ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

  • γενική αίματος
  • μέτρηση ηωσινοφίλων
  • ανοσοσφαιρίνες IgE