Διαγνωστικός έλεγχος ηπατίτιδας

Ο εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος μπορεί να εκφράζει την ηπατοκυτταρική λειτουργία αλλά και τη βλάβη των ηπατοκυττάρων ή/και του επιθηλίου των χοληφόρων.Ένας εκτενής εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος περιλαμβάνει την αναζήτηση αντιγόνων ή/και αντισωμάτων των ιογενών ηπατιτίδων,αυτοαντισωμάτων,διαταραχών των ανοσοσφαιρινών κλπ.Κάθε διαταραχή των εξετάσεων του ήπατος πρέπει να διερευνάται γιατί μπορεί να υποδηλώνει σοβαρή ηπατική νόσο.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

 • HBsAg
 • HBeAg
 • HCV
 • HAV IgM
 • SGOT
 • SGPT

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

 • HBV DNA (με ποσοτικό προσδιορισμό)
 • HCV RNA (με ποσοτικό προσδιορισμό)
 • HCV γονότυπος
 • HDV RNA (ποιοτικός και ποσοτικός προσδιρισμός)

ΕΛΕΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ

 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • ALP
 • LDH
 • δείκτης ηπατικής ίνωσης
 • ολικές πρωτείνες
 • αλβουμίνη
 • λευκωματικό πηλίκο
 • α-fetoprotein
 • ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων