Εξετάσεις

Στα τμήματα του εργαστηρίου, παρέχουμε τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Αλλεργιογόνα
 • Ανοσολογικές εξετάσεις
 • Βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων
 • Εξετάσεις πηκτικότητας
 • Εξετάσεις Σπέρματος
 • Έλεγχος γονιμότητας
 • Επιπεδα φαρμάκων
 • Ηλεκτροφορήσεις- Ανοσοηλεκτροφορήσεις
 • Καλλιέργειες
 • Μοριακή Βιολογία
 • Νεοπλασματικοί δείκτες
 • Ορμονολογικές εξετάσεις
 • Ουρολογικές εξετάσεις
 • Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών και βλαβών Ν.Σ.
 • Check-up

Η αιμοληψία για την ανάλυση γενικών εξετάσεων του αίματος πραγματοποιείται μετά πρωινή νηστεία και 12ωρη αποφυγή λιπαρών τροφών με 24ωρη αποφυγή του αλκοόλ.

Για τη διερεύνηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς και των επιπέδων φαρμάκων ο ασθενής προσέρχεται τις πρωινές ώρες για αιμοληψία αφού έχει παραλείψει την αγωγή του την οποία και λαμβάνει μετά την αιμοληψία.

Για την εξέταση β’ χοριακής γοναδοτροπίνης (test κυήσεως) προτιμείται η ανάλυση να γίνεται μετά την 2η ημέρα καθυστέρησης της περιόδου και δεν χρειάζεται νηστεία. Σε περίπτωση εξετάσεως ούρων είναι απαραίτητα τα πρώτα πρωινά ούρα αφού δεν έχει προηγηθεί νυχτερινή ούρηση.

Για την εξέταση ούρων για καλλιέργεια και γενική ανάλυση είναι απαραίτητα τα πρωινά ούρα μετά από σχολαστική καθαριότητα και συλλογή στο ειδικό αποστειρωμένο δοχείο. Να προσκομίζονται το συντομότερο δυνατόν ή να διατηρούνται σε δροσερό μέρος μέχρι την προσκόμισή τους.

Για την διενέργεια εξετάσεως σε ούρα εικοσιτετραώρου λαμβάνονται οδηγίες από το προσωπικό του εργαστηρίου.