Έλεγχος αναιμίας

Η σιδηροπενία (ελάττωση του ολικού ποσού σιδήρου στον οργανισμό) και η συνακόλουθη σιδηροπενική αναιμία μπορεί να έχουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού.Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με μερικά απλά βήματα, ώστε να εκτιμηθεί η συνήθως ασυμπτωματική σιδηροπενία,ξεκιώντας με ένα πλήρη έλεγχο αναιμιών έτσι ώστε να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση της ανεπάρκειας σιδήρου στον αναπτυσσόμενο εγκεφαλο του παιδιού.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • μικροσκοπική εξέταση
 • επιχρίσματος περιφερικού αίματος
 • ΔΕΚ
 • σίδηρος
 • φερριτίνη
 • TIBC
 • κορεμσός τρανφερρίνης
 • Β12
 • φυλλικό οξύ
 • LDH
 • χολερυθρίνη
 • άμεση Coombs
 • G-6-PD