Έλεγχος αθλητών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η μεγάλη συχνότητα ανίχνευσης παθολογικών ευρημάτων κατά τις ιατρικές εξετάσεις των αθλητών καθιστά απαραίτητο τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές,ανεξαρτήτως ηλικίας,για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών κατά την άθληση.Καθήκον του προπονητή,του γυμναστή και των υπολοίπων μελών της αθλητικής κοινότητας θα πρέπει να αποτελεί η ευαισθητοποίηση για την υποχρεωτική διενέργεια προληπτικού προαγωνιστικού ελέγχου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK UP

γενική αίματος
αιμοπετάλια
γλυκόζη νηστείας
σίδηρος
φερριτίνη
ουρία
κρεατινίνη
ολική χοληστερόλη
τριγλυκερίδια
HDL-C
LDL-C
SGOΤ(AST)
SGPT(ALT)
CPK
γGT
B12
κάλιο
νάτριο
TSH