Έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς.Ορισμένα από τα ΣΜΝ μεταδίδονται σε περίοδο που ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα παρά τη μόλυνσή του.Επίσης,όταν κάποιος γνωρίζει ότι έχει ΣΜΝ είναι πιθανό να μην το αναφέρει στον/στην σύντροφό του.Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργαστηριακός έλεγχος κρίνεται αναγκαίος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΜΝ

  • Ηπατίτιδες B-C (HBSAg-HCV)
  • HIV 1-2
  • Αντισώματα σύφιλης
  • χλαμύδια (ουρηθρικό ή τραχηλικό)
  • Mycoplasma hominis (ουρηθρικό ή τραχηλικό)
  • Ureaplasma urealyticum (ουρηθρικό ή τραχηλικό)
  • αντισώματα έρπητος HSV 1-2 IgM

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ HPV (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)