Έλεγχος οστεοπόρωσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

  • ολικό ασβέστιο ορού
  • ολικό ασβέστιο ούρων
  • φωσφόρος
  • αλκαλική φωσφατάση
  • παραθορμόνη
  • 25-ΟΗ-βιταμίνη D