Έλεγχος παιδικής παχυσαρκίας

Η σχέση της παχυσαρκίας ,και ειδικά της σπλαχνικής παχυσαρκίας, με μεταβολικές διαταραχές όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη,η αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία και η έκτοπη εναπόθεση λίπους στο ήπαρ καθιστά επιτακτική την ανάγκη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον έγκαιρο εντοπισμό τους στην παιδική ηλικία και τη δημιουργία προτάσεων πρόληψης που θα μειώσουν τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

 • γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • μέσος όγκος αιμοπεταλίων
 • γλυκόζη νηστείας
 • SGOT
 • SGPT
 • ολική χοληστερόλη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL-C
 • LDL-C
 • αθηρωματικός δείκτης
 • γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • ινσουλίνη
 • ουρία
 • κρεατινίνη
 • ρυθμός σπειραματικής διήθησης
 • TSH
 • γενική ούρων
 • HOMA-IR (δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη)