Ιατρός

Δημητροπούλου Αιμιλία

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΠΠΓΝ Πατρών
  • Παρακολούθηση Σχολείου Σπερμοδιαγράμματος ΠΕΕΙΒ
  • Αιμοληψίες σε βρέφη-παιδιά