Καρδιαγγειακές παθήσεις

Ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παθήσεων αναφέρεται κυρίως στην ανίχνευση παθολογικού προφίλ λιπιδίων και συνιστάται να ξεκινά από την παιδική ηλικία.Η άυξηση της ποσότητας των λιπιδίων στο αίμα υποδηλώνεται με τον όρο δυσλιπιδαιμία και αποτελέι έναν από τους προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου.Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών (διατροφή) και κληρονομικών (θετικό οικογενειακό ιστορικό) παραγόντων και ελέγχεται με διαγνωστικά check up.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

 • γλυκόζη νηστείας
 • ουρικό οξύ
 • ολική χοληστερόλη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL-C
 • LDL-C
 • VLDL-C
 • CRP ποσοτική
 • Lp(α)
 • ινσουλίνη
 • Apo A1
 • Apo B
 • TSH
 • ομοκυστείνη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 • ολική χοληστερόλη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL-C
 • LDL-C
 • VLDL-C
 • SGPT
 • SGOT
 • CPK
 • αθηρωματικός δείκτης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • γενική ούρων
 • γλυκόζη νηστείας
 • κρεατινίνη
 • ρυθμός σπειραματικής διήθησης
 • ολική χοληστερόλη
 • τριγλυκρίδια
 • HDL-C
 • LDL-C
 • αθηρωματικός δείκτης
 • κάλιο
 • νάτριο
 • μικροαλβουμίνη ούρων