Περιοδικός προληπτικός έλεγχος

Ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος (το κοινώς αποκαλούμενο check up) αποτελεί μέσο προσέγγισης νοσημάτων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα στο Δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες,διαβήτης,νεοπλασίες και άλλα,ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν πριν τη δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών. Επικεντρώνεται στην προσυμπτωματική διάγνωση ενηλίκων,ώστε να προσδιοριστούν νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις που κατά κανόνα δεν προκαλούν συμπτώματα.Πρόκειται για μια στοιχειώδη υποχρέωση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του καθώς η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία,την ευεξία και τη μακροζωία.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ

γενική αίματος (CBC)
αιμοπετάλια (PLTs)
μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)
γλυκόζη νηστείας
ολική χοληστερόλη
HDL-C
σίδηρος
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
γενική ούρων
Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αιματος και ιατρική αξιοόγηση των εξετάσεων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

γενική αίματος
αιμοπετάλια
μέσος όγκος αιμοπεταλίων
γλυκόζη νηστείας
ουρία
ουρικό οξύ
ολική χοληστερόλη
τριγλυκερίδια
HDL-C
LDL-C
SGOT(AST)
SGPT(ALT)
γGT
κρεατινίνη
γενική ούρων
Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

γενική αίματος
αιμοπετάλια
μέσος όγκος αιμοπεταλίων
ΤΚΕ
γλυκόζη νηστείας
ουρία
ουρικό οξύ
ολική χοληστερόλη
τριγλυκερίδια
HDL-C
LDL-C
SGOT(AST)
SGPT(ALT)
γGT
αλκαλική φωσφατάση
κρεατινίνη
ολικές πρωτείνες
αλβουμίνη
σφαιρίνες
χολερυθρίνη
CPK
LDH
κάλιο
νάτριο
ασβέστιο
φωσφόρος
μαγνήσιο
σίδηρος
CRP ποσοτικό
TSH
φερριτίνη
B12
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων
Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.