Προγεννητικός έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος για την εξεσφάλιση της υγείας του εμβρύου αλλά και της μητέρας.Για το σκοπό αυτό,αλλά και για να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης προτείνεται μια σειρά εξετάσεων.

 • γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • γενική ούρων
 • ουρία
 • κρεατινίνη
 • σιδηρος
 • φερριτίνη
 • γλυκόζη νηστείας
 • ομάδα αίματος -Rhesus
 • ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • τεστ δρεπάνωσης
 • HBsAg
 • HCV
 • RPR
 • HIV 1-2
 • αντισώματα ερυθράς IgG-IgM
 • αντισώματα τοξοπλάσματος IgG-IgM
 • αντισώματα κυτταρομεγαλοιού IgG-IgM
 • TSH
 • καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος για όλα τα παθογόνα-
 • έλεγχος κολπικού για β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Β